Osmanlı Padişahları İle İlgili Bilgiler

04.09.2013 13:11

 

OSMAN GAZİ
 
Pâdişâhlık Sırası: Bir
Baba Adı : Ertuğrul Gâzî Bey
Ana Adı : Hayma Ana
Doğum Târîhi : 1258
Cülûsü : 1281, 1284, 1299
Saltanat Müddeti : Yirmi yedi yıl
Vefâtı : 1326

Kabri : Bursa’da Osmân Gâzî Türbesindedir...    

      

 

—-—————————————————————————

ORHAN GAZİ
 
Pâdişâhlık Sırası: İki
Baba Adı : Sultân 1. Osmân Gâzî Hân
Ana Adı : Mal Hâtûn
Doğum Târîhi : 1288
Cülûsü : 1326
Saltanat Müddeti : Otuz üç yıl
Vefâtı : 1359
Kabri : Bursa’da Osmân Gâzî Türbesindedir...
 
 
 
—-———————————————————————
 
I. MURAD HAN
 
Pâdişâhlık Sırası: Üç
Baba Adı : Sultân Gâzî Orhân Hân
Ana Adı : Nilüfer Hâtûn
Doğum Târîhi : 1326
Cülûsü : 1359
Saltanat Müddeti : Otuz yıl
Şehâdeti : 9 Ağustos 1389
Kabri : Bursa-Çekirge’de Murâd-ı Hüdâvendigâr Türbesindedir...
 
 
 
—-————————————————————————
 
SULTAN YILDIRIM I. BEYAZİD HAN
 
Pâdişâhlık Sırası: Dört
Baba Adı : Sultân 1. Murâd-ı Hüdâvendigâr Hân
Ana Adı : Gülçiçek Hâtûn
Doğum Târîhi : 1360
Cülûsü : 9 Ağustos 1389
Saltanat Müddeti : On üç yıl
Vefâtı : 8/9 Mart 1403 Gecesi
Kabri : Bursa’da Bâyezîd Hân Türbesindedir...
 
 
 
 
—-————————————————————————
 
ÇELEBİ MEHMED
 
Pâdişâhlık Sırası: Beş
Baba Adı : Sultân Yıldırım 1. Bâyezîd Hân
Ana Adı : Devlet Hâtûn
Dağum Târîhi : 1389
Cülûsü : 1413
Saltanat Müddeti : Sekiz yıl
Vefâtı : 1421
Kabri : Bursa Yeşil Türbededir...
 
 
 
 
—-—————————————————————————
 
II. MURAD HAN
 
Pâdişâhlık Sırası: Altı
Baba Adı : Sultân Çelebi 1. Mehmed Hân
Ana Adı : Emîne Hâtûn
Doğum Târîhi : 1404
Cülûsü : I: 1421, II: 1445
Saltanat Müddeti : Yirmi dokuz yıl
Vefâtı : 3 Şubat 1451
Kabri : Bursa Murâdiye’dedir...
 
 
—-————————————————————————
 
FÂTİH SULTAN MEHMED
 

Pâdişâhlık Sırası: Yedi

Baba Adı : Sultân 2. Murâd Hân
Ana Adı : Hadîce Alime Hümâ Hâtûn
Doğum Târîhi : 30 Mart 1431
Cülûsü : I: 1444, II: 18 Şubat 1451
Saltanat Müddeti : Otuz bir yıldan fazla
Vefâtı : 3 Mayıs 1481
Kabri : Fâtih Câmii yanındaki türbesindedir...
 
 
—-————————————————————————
 
II. BAYEZİD
 
Pâdişâhlık Sırası: Sekiz
Baba Adı : Fâtih Sultân Mehmed Hân
Ana Adı : Sitti Mükerreme Hâtûn
Doğum Târîhi : 1447
Cülûsü : 3 Mayıs 1481
Saltanat Müddeti : Otuz yıl, 11 ay, 4 gün
Vefâtı : 26 Mayıs 1512
Kabri : İstanbul Bâyezîd Câmii bahçesindeki türbesindedir...
 
 
 
—-————————————————————————
 
YAVUZ SULTÂN SELîM HÂN
 
Pâdişâhlık Sırası : Dokuz
İslâm Halîfelik Sırası: Yetmiş dört
Baba Adı : Sultân 2. Bâyezîd Hân
Ana Adı : Âişe Hâtûn
Doğum Târîhi : 1470
Cülûsü : 24 Nisan 1512
Saltanat Müddeti : Sekiz yıl, 4 ay, 28 gün
Vefâtı : 22 Eylül 1520
Kabri : İstanbul Sultân Selîm Câmii bahçesindedir...
 
 
 
 
——————————————————————–
 
KÂNÛNÎ SULTAN SÜLEYMÂN HÂN
 
Pâdişâhlık Sırası : On
İslâm Halîfelik Sırası: Yetmiş beş
Baba Adı : Yavûz Sultân 1. Selîm Hân
Ana Adı : Hafsa Sultân
Doğum Târîhi : 27 Nisan 1495
Cülûsü : 30 Eylül 1520
Saltanat Müddeti : Kırk beş yıl, 11 ay, 7 gün
Vefâtı : 6/7 Eylül 1566
Kabri : İstanbul Süleymâniye Câmii bahçesindedir...
 
 
 
———————————————————————
 
II. SELİM HAN
 
 
Pâdişâhlık Sırası : On bir
İslâm Halîfelik Sırası: Yetmiş altı
Baba Adı : Kânûnî Sultân Süleymân Hân
Ana Adı : Hürrem Sultân
Doğum Târîhi : 28 Mayıs 1524
Cülûsü : 30 Eylül 1566
Saltanat Müddeti : Sekiz yıl, 2 ay, 15 gün
Vefâtı : 15 Aralıl 1574
Kabri : İstanbul Ayasofya Câmii yanında, Sultân Selîm Türbesindedir...
 
 
 
———————————————————————-
 
III. MURAD HAN
 
Pâdişâhlık Sırası : On iki
İslâm Halîfelik Sırası: Yetmiş yedi
Baba Adı : Sultân 2. Selîm Hân
Ana Adı : Nûr Bânû Sultân
Doğum Târîhi : 4 Temmuz 1546
Cülûsü : 22 Aralık 1574
Saltanat Müddeti : Yirmi yıl, 15 gün
Vefâtı : 15/16 Ocak 1595
Kabri : İstanbul Ayasofya Câmii yanında, Sultân Selîm Türbesindedir...
 
 
 
 
———————————————————————
 
 
III. MEHMED HAN
 
Pâdişâhlık Sırası : On üç
İslâm Halîfelik Sırası: Yetmiş sekiz
Baba Adı : Sultân 3. Murâd Hân
Ana Adı : Safiyye Vâlide Sultân
Doğum Târîhi : 26 Mayıs 1566
Cülûsü : 27 Ocak 1595
Saltanat Müddeti : Sekiz yıl, 10 ay, 25 gün
Vefâtı : 21/22 Aralık 1603 gecesi
Kabri : İstanbul Ayasofya Câmii bahçesindedir...
 
 
 
 
 
—————————————————————–
 
I. AHMED HAN
 
Pâdişâhlık Sırası : On dört
İslâm Halîfelik Sırası: Yetmiş dokuz
Baba Adı : Sultân 3. Mehmed Hân
Ana Adı : Hândân Sultân
Doğum Târîhi : 18 Nisan 1589/1590
Cülûsü : 21 Aralık 1603
Saltanat Müddeti : On üç yıl, 11 ay, 2 gün
Vefâtı : 21/22 Kasım 1617 gecesi
Kabri : İstanbul Sultânahmed Câmii yanındadır
 
 
 
 
—————————————————————–
 
I. MUSTAFA HAN   
 
 
Pâdişâhlık Sırası : On beş
İslâm Halîfelik Sırası: Seksen
Baba Adı : Sultân 3. Mehmed Hân
Ana Adı : Bilinmiyor
Doğum Târîhi : 1591
Cülûsü : I: 22 Kasım 1617, II: 19 Mayıs 1622
Saltanat Müddeti : Bir yıl, 6 ay, 26 gün
Vefâtı : 20 Ocak 1639
Kabri : İstanbul Ayasofya Câmii Türbesindedir...
 
 
 
 
—————————————————–
 
 
II. OSMAN HAN(GENÇ OSMAN)
 
 
Pâdişâhlık Sırası : On altı
İslâm Halîfelik Sırası: Seksen bir
Baba Adı : Sultân 1. Ahmed Hân
Ana Adı : Mâhfîrûz Sultân Hânım
Doğum Târîhi : 3 Kasım 1604
Cülûsü : 26 Şubat 1618
Saltanat Müddeti : Dört yıl, 2 ay, 21 gün
Şehâdeti : 20 Mayıs 1622
Kabri : İstanbul Sultân 1. Ahmed Hân Türbesindedir...
 
 
 
 
—————————————————————–
 
IV. MURAD HAN
 
 
Pâdişâhlık Sırası : On yedi
İslâm Halîfelik Sırası: Seksen iki
Baba Adı : Sultân 1. Ahmed Hân
Ana Adı : Mâhpeyker Kösem Sultân
Doğum Târîhi : 27 Temmuz 1612
Cülûsü : 10 Eylül 1623
Saltanat Müddeti : On altı yıl, 4 ay, 29 gün
Vefâtı : 8/9 Şubat 1640 gecesi
Kabri : İstanbul, Sultân 1. Ahmed Hân Türbesindedir...
 
 
 
——————————————————————–
 
İBRAHİM HAN
 
 
Pâdişâhlık Sırası : On sekiz
İslâm Halîfelik Sırası: Seksen üç
Baba Adı : Sultân 1. Ahmed Hân
Ana Adı : Mâhpeyker Kösem Sultân
Doğum Târîhi : 5 Kasım 1615
Cülûsü : 9 Şubat 1640
Saltanat Müddeti : Sekiz yıl, 5 ay, 28 gün
Şehâdeti : 18 Ağustos 1648
Kabri : İstanbul Ayasofya Câmii bahçesindedir...
 
 
 
 
——————————————————————-
 
IV. MEHMED HAN
 
 
Pâdişâhlık Sırası : On dokuz
İslâm Halîfelik Sırası: Seksen dört
Baba Adı : Sultân İbrâhîm Hân
Ana Adı : Hadîce Turhân Sultân
Doğum Târîhi : 1/2 Ocak 1642 gecesi
Cülûsü : 8 Ağustos 1648
Saltanat Müddeti : Otuz dokuz yıl, 3 ay, 1 gün
Vefâtı : 6 Ocak 1693
Kabri : İstanbul Yeni Câmi Turhân Vâlide Sultân Türbesindedir...
 
 
 
————————————————————-
 
II. SÜLEYMAN HAN
 
 
Pâdişâhlık Sırası : Yirmi
İslâm Halîfelik Sırası: Seksen beş
Baba Adı : Sultân İbrâhîm Hân
Ana Adı : Sâlihâ Dilâşûb Sultân
Doğum Târîhi : 15 Nisan 1642
Cülûsü : 8 Kasım 1687
Saltanat Müddeti : Üç yıl, 7 ay, 4 gün
Vefâtı : 22 Haziran 1691
Kabri : İstanbul Süleymâniye Câmii bahçesindedir...
 
 
 
—————————————————————–
 
II. AHMED HAN
 
 
Pâdişâhlık Sırası : Yirmi bir
İslâm Halîfelik Sırası: Seksen altı
Baba Adı : Sultân İbrâhîm Hân
Ana Adı : Hadîce Muazzez Hânım
Doğum Târîhi : 25 Şubat 1642
Cülûsü : 22 Haziran 1691
Saltanat Müddeti : Üç yıl, 7 ay, 14 gün
Vefâtı : 6 Şubat 1695
Kabri : İstanbul Süleymâniye’de Sultân Süleymân Hân Türbesindedir...
 
 
 
 
——————————————————————-
 
II. MUSTAFA HAN
 
 
Pâdişâhlık Sırası : Yirmi iki
İslâm Halîfelik Sırası: Seksen yedi
Baba Adı : Sultân 4. Mehmed Hân
Ana Adı : Emetullah Râbiâ Gülnûş Sultân
Doğum Târîhi : 5 Haziran 1664
Cülûsü : 6 Şubat 1695
Saltanat Müddeti : Sekiz yıl, 6 ay, 14 gün
Vefâtı : 29 Aralık 1704
Kabri : İstanbul Yeni Câmi Turhân Vâlide Sultân Türbesindedir...
 
 
 
——————————————————————–
 
III. AHMED HAN
 
Pâdişâhlık Sırası : Yirmi üç
İslâm Halîfelik Sırası: Seksen sekiz
Baba Adı : Sultân 4. Mehmed Hân
Ana Adı : Emetullah Râbiâ Gülnûş Sultân
Doğum Târîhi : 30/31 Aralık 1672/1673 gecesi
Cülûsü : 22 Ağustos 1703
Saltanat Müddeti : Yirmi yedi yıl, 1 ay, 11 gün
Vefâtı : 1 Temmuz 1736
Kabri : İstanbul Yeni Câmi Turhân Vâlide Sultân Türbesindedir...
 
 
 
 
——————————————————————-
 
I. MAHMUD HAN
 
 
Pâdişâhlık Sırası : Yirmi dört
İslâm Halîfelik Sırası: Seksen dokuz
Baba Adı : Sultân 2. Mustafa Hân
Ana Adı : Sâlihâ Vâlide Sultân
Doğum Târîhi : 2 Ağustos 1696
Cülûsü : 2 Ekim 1730
Saltanat Müddeti : Yirmi dört yıl, 2 ay, 12 gün
Vefâtı : 13 Aralık 1754
Kabri : İstanbul Yeni Câmi Turhân Vâlide Sultân Türbesindedir...
 
 
 
———————————————————————
 
III. OSMAN HAN
 
Pâdişâhlık Sırası : Yirmi beş
İslâm Halîfelik Sırası: Doksan
Baba Adı : Sultân 2. Mustafa Hân
Ana Adı : Şahsuvâr Sultân
Doğum Târîhi : 2 Ocak 1699
Cülûsü : 13 Aralık 1754
Saltanat Müddeti : İki yıl, 10 ay, 18 gün
Vefâtı : 29/30 Ekim 1757 gecesi
Kabri : İstanbul Yeni Câmi Turhân Vâlide Sultân Türbesindedir...
 
 
—————————————————————-
 
III. MUSTAFA HAN
 
 
Pâdişâhlık Sırası : Yirmi altı
İslâm Halîfelik Sırası: Doksan bir
Baba Adı : Sultân 3. Ahmed Hân
Ana Adı : Mihrimâh Sultân
Doğum Târîhi : 28 Ocak 1717
Cülûsü : 30 Ekim 1757
Saltanat Müddeti : On altı yıl, 2 ay, 22 gün
Vefâtı : 21 Ocak 1774
Kabri : İstanbul Lâleli Câmiindedir...
 
 
——————————————————————-
 
I. ABDÜLHAMİD HAN
 
 
Pâdişâhlık Sırası : Yirmi yedi
İslâm Halîfelik Sırası: Doksan iki
Baba Adı : Sultân 3. Ahmed Hân
Ana Adı : Râbiâ Şermî Sultân
Doğum Târîhi : 20 Mart 1725
Cülûsü : 21 Ocak 1774
Saltanat Müddeti : On beş yıl, 2 ay, 17 gün
Vefâtı : 6/7 Nisan 1789
Kabri : İstanbul Sirkeci’de 1. Abdülhamîd Hân Türbesindedir...
 
 
——————————————————————-
 
III. SELİM HAN
 
 
Pâdişâhlık Sırası : Yirmi sekiz
İslâm Halîfelik Sırası: Doksan üç
Baba Adı : Sultân 3. Mustafa Hân
Ana Adı : Mihrişâh Sultân
Doğum Târîhi : 24 Aralık 1761
Cülûsü : 7 Nisan 1789
Saltanat Müddeti : On sekiz yıl, 5 ay, 27 gün
Vefâtı : 28 Temmuz 1808
Kabri : İstanbul Lâleli Câmiindedir...
 
 
——————————————————
 
IV. MUSTAFA HAN
 
 
Pâdişâhlık Sırası : Yirmi dokuz
İslâm Halîfelik Sırası: Doksan dört
Baba Adı : Sultân 1. Abdülhamîd Hân
Ana Adı : Âişe Sîne Perver Sultân
Doğum Târîhi : 8 Eylül 1779
Cülûsü : 29 Mayıs 1807
Saltanat Müddeti : Bir yıl, 2 ay
Vefâtı : 15/16 Kasım 1808 gecesi
Kabri : İstanbul Sirkeci’de Sultân 1. Abdülhamîd Hân Türbesindedir...
 
 
——————————————————————–
 
II. MAHMUD HAN
 
 
Pâdişâhlık Sırası : Otuz
İslâm Halîfelik Sırası: Doksan beş
Baba Adı : Sultân 1. Abdülhamîd Hân
Ana Adı : Nakş-ı Dil Sultân
Doğum Târîhi : 20 Temmuz 1786
Cülûsü : 28 Temmuz 1808
Saltanat Müddeti : Otuz bir yıl, 4 gün
Vefâtı : 30 Haziran 1839
Kabri : İstanbul Çemberlitaş’ta kendi türbesindedir...
 
 
——————————————————————–
 
ABDÜLMECİD HAN
 
 
Pâdişâhlık Sırası : Otuz bir
İslâm Halîfelik Sırası: Doksan altı
Baba Adı : Sultân 2. Mahmûd Hân
Ana Adı : Bezm-i Âlem Vâlide Sultân
Doğum Târîhi : 25 Nisan 1823
Cülûsü : 1 Temmuz 1839
Saltanat Müddeti : Yirmi bir yıl, 6 ay
Vefâtı : 25 Haziran 1861
Kabri : Istanbul Ayasofya Câmii yaninda Sultân Selîm Hân Türbesindedir...
 
 
———————————————————————
 
ABDÜLAZiZ HAN
 
 
Pâdişâhlık Sırası : Otuz iki
İslâm Halîfelik Sırası: Doksan yedi
Baba Adı : Sultân 2. Mahmûd Hân
Ana Adı : Pertevniyâl Vâlide Sultân
Doğum Târîhi : 7/8 Şubat 1830 gecesi
Cülûsü : 25 Haziran 1861
Saltanat Müddeti : On dört yıl, 11 ay, 5 gün
Şehâdeti : 4 Haziran 1876
Kabri : İstanbul Çemberlitaş Sultân 2. Mahmûd Hân Türbesindedir...
 
 
—————————————————————–
 
V. MURAD HAN 
 
 
Pâdişâhlık Sırası : Otuz üç
İslâm Halîfelik Sırası: Doksan sekiz
Baba Adı : Sultân Abdülmecîd Hân
Ana Adı : Şevkefzâ Vâlide Sultân
Doğum Târîhi : 21 Eylül 1840
Cülûsü : 30 Mayıs 1876
Saltanat Müddeti : Doksan üç gün
Vefâtı : 29 Ağustos 1904
Kabri : İstanbul Yeni Câmi Turhân Vâlide Sultân Türbesindedir...
 
 
——————————————————————–
 
II. ABDÜLHAMİD HAN  
 
 
Pâdişâhlık Sırası : Otuz dört
İslâm Halîfelik Sırası: Doksan dokuz
Baba Adı : Sultân Abdülmecîd Hân
Ana Adı : Tîr-i Müjgân Kadın Efendi
Doğum Târîhi : 21 Eylül 1842
Cülûsü : 31 Ağustos 1876
Saltanat Müddeti : Otuz iki yıl, 7 ay, 27 gün
Vefâtı : 10 Şubat 1918
Kabri : İstanbul Çemberlitaş Sultân 2. Mahmûd Hân Türbesindedir...
 
 
—————————————————————-
 
V. MEHMET (REŞAD) HAN
 
 
Pâdişâhlık Sırası : Otuz beş
İslâm Halîfelik Sırası: Yüz
Baba Adı : Sultân Abdülmecîd Hân
Ana Adı : Gülcemâl Kadın Efendi
Doğum Târîhi : 1/2 Kasım 1844 gecesi
Cülûsü : 27 Nisan 1909
Saltanat Müddeti : Dokuz yıl, 2 ay, 6 gün
Vefâtı : 3 Temmuz 1918
Kabri : İstanbul Eyüp’te Sultân Reşâd Türbesindedir...
 
 
——————————————————————–
 
VAHİDEDDİN HAN
 
 
Pâdişâhlık Sırası : Otuz altı
İslâm Halîfelik Sırası: Yüz bir
Baba Adı : Sultân Abdülmecîd Hân
Ana Adı : Gülistû Sultân
Doğum Târîhi : 2 Şubat 1861
Cülûsü : 4 Temmuz 1918
Saltanat Müddeti : Dört yıl, 3 ay, 28 gün
Vefâtı : 15/16 Mayıs 1926
Kabri : Şâm’da Sultân Selîm Câmii Kabristânındadır...